Login

De Wet

Artikels VI.111 à VI.114 en de artikels XIV.78 et XIV.81 van het handelswetboek verplichten alle bedrijven die commerciële acties via telefoon willen opzetten gebruik te maken van de ‘ bel-me-niet-meer lijst’, teneinde personen/en of bedrijven die op deze lijst terug te vinden zijn, niet op te bellen.

De vereniging Do Not Call Me, beheerder van de 'Bel me niet meer lijst', is aangenomen sinds 28/06/2015 via Koninklijk Besluit en het gebruik van de 'bel me niet meer lijst' is in voege getreden op datum van 11/07/2015.

Uw Verplichtingen

Als adverteerder of organisatie dien je, vooraleer je belacties begint uit te voeren, gebruik te maken van de ‘bel-me-niet-meer lijst’. Let op, deze lijst heeft betrekking op zowel je klanten als je prospects in B2B als B2C.

Sancties & Boetes

De Federale Overheidsdienst (FOD) economie zal op regelmatige basis controles uitvoeren om na te gaan als je als adverteerder de wet naleeft. De sancties zullen door de FOD economie zelf opgelegd worden.