Login

Donderdag 21 juni 2012 keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers de wet goed die de bel-me-niet-lijst verplicht. De wet zet een Europese richtlijn om in de praktijk. Op 25 juli werd deze wet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 5 augustus 2012 trad ze in werking.
Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende vragen met bijhorende antwoorden. Gelieve deze lijst door te nemen alvorens ons te contacteren.

Overzicht veelgestelde vragen

 • Wat als een klant een vraag heeft, mag hij dan nog telefonisch gecontacteerd worden?
  antwoord
  De bel-me-niet-meer lijst geldt enkel voor commerciële acties, niet voor het verstrekken van informatie. Indien u bv. een klant wil contacteren ivm een levering of een technisch probleem, dan mag u hem nog altijd telefonisch contacteren. Met andere woorden je mag je klant nog altijd telefonisch contacteren wanneer hij hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven of wanneer het om een niet commerciële oproep gaat (bv. informatie over een levering, technische bijstand, verstrekken van informatie).
 • Wat is het verschil tussen de Bel-me-niet-meer lijst en de Robinson Phone lijst?
  antwoord
  Het grote verschil met vroeger is dat de bel-me-niet-meer lijst zowel klanten als prospects zal bevatten. Ook zal de Bel-me-niet-meer lijst consumenten en bedrijven bevatten. Met de Bel-me-niet-meer lijst mag je dus ook je bestaande klanten, die zich op de lijst hebben ingeschreven, niet meer contacteren voor een telefonische direct marketing actie. Met uitzondering van klanten die hier expliciet toestemming voor hebben gegeven.
 • Wat als een consument opt-in heeft gegeven voor telefonisch contact en zich pas daarna op de bel-me-niet-meer lijst inschrijft?
  antwoord

  In dit geval is de inschrijving op de lijst prioritair en mag de abonnee niet meer gecontacteerd worden.

  De Privacy Commissie stelt wel dat de laatste handeling van de abonnee steeds prioritair is. Met andere woorden, wanneer een abonnee zich op de Bel-me-niet-meer-lijst inschrijft en hij geeft daarna een opt-in, dan is het de opt-in die prioritair is.

  Het is voor deze reden dat de bel-me-niet-meer lijst ook de inschrijvingsdatum bevat.

 • Kan ik de Bel-me-niet-meer-lijst gebruiken voor andere klanten of kan ik deze doorverkopen?
  antwoord
  Neen, dit mag niet. Artikel 25 van de Algemene Voorwaarden vermelden duidelijk dat de “Bel-me-niet-meer” lijst niet aan een derde kan worden meegedeeld zonder dat deze een geldige gebruikslicentie heeft. Bovendien moet je voldoen aan de gebruiksvoorwaarden om een licentie geldig te kunnen gebruiken. Elk ongeoorloofd gebruik van de “Bel-me-niet-meer”-lijst door de klant of voor zijn rekening, zal leiden tot een schadeloosstelling van de DNCM.
 • Kan ik als adverteerder of service provider een controle krijgen?
  antwoord

  Dit kan inderdaad. DNCM heeft een rapporteringsplicht naar de FOD Economie toe. Artikel 24 van de Algemene Voorwaarden zegt dat “De DNCM behoudt zich het recht voor om het gebruik dat gemaakt wordt van de verschillende licenties te controleren. De klant verbindt zich ertoe om mee te werken met elk onderzoek dat gevoerd wordt door de DNCM of door een derde partij die ze daartoe heeft gemachtigd, door die toegang te verlenen tot alle informatie die gevraagd wordt met betrekking tot het onderzoek, door die meer bepaald toegang te verlenen tot zijn kantoren, machines, programma’s of bestanden en door die toe te laten om daarvan kopieën te nemen indien nodig. De willekeurig uitgevoerde controles worden drie werkdagen op voorhand aan de klant meegedeeld.”

  De controles die worden uitgevoerd ingevolge het vermoeden van een onregelmatigheid of fraude worden niet vooraf meegedeeld. Wanneer een onregelmatigheid wordt vastgesteld, zijn de kosten van de controle ten laste van de klant, onverminderd de eventuele boetes die door de controleoverheden kunnen worden uitgesproken.

 • Valt een DM campagne via FAX waarbij je een faxbericht stuurt naar prospecten en/of klanten, ook onder de nieuwe wetgeving, zodat je ook de lijst moet faxnummers moet ontdubbelen met de “bel-me-niet-meer” lijst?
  antwoord
  Neen, dit valt niet onder de Bel-me-niet-meer wetgeving. Fax, sms en email vallen onder de wetgeving op electronische communicatie en zijn per definitie een opt-in.
 • Wanneer ik een campagne plan per sms, moet ik dan ook de Bel-me-niet-meer-lijst gebruiken om mijn bestanden te ontdubbelen?
  antwoord
  De Bel-me-niet-meer-lijst is enkel van toepassing op telefonische oproepen. Sms valt onder de wetgeving op electronische communicatie en hiervoor heeft men per definitie een opt-in nodige. Hetzelfde geldt voor email campagnes.
 • Moet ik als adverteerder of service provider de Bel-me-niet-meer-lijst promoten naar abonnees?
  antwoord
  Neen, in België moeten de telecomoperatoren voor de communicatie naar de abonnee zorgen. Uiteraard kan u, wanneer een abonnee u hiernaar vraagt, altijd verwijzen naar de Bel-me-niet-meer-lijst.
 • Ik plan een telemarketingcampgane naar mijn bestaande klanten, moet ik de Bel-me-niet-meer-lijst gebruiken om mijn klantenbestand te ontdubbelen?
  antwoord
  Ja, want de Bel-me-niet-meer wetgeving is immers van toepassing op prospecten én klanten.
 • Ik plan een B2B telemarketingcampgane, moet ik de Bel-me-niet-meer-lijst gebruiken om mijn klantenbestand te ontdubbelen?
  antwoord
  Ja, want de Bel-me-niet-meer wetgeving is immers van toepassing naar zowel B2C als B2B.